IMENZO | HOME

Verandermanagement

De gezondheidszorg is altijd in beweging. Organisaties zien zich regelmatig gedwongen mee te veranderen met nieuwe afspraken, regels en omstandigheden. Voor het effectief managen van die veranderingen is Imenzo de partner die u zoekt.

Ik ben sinds 2000 gespecialiseerd in het (veelal op interim-basis) doorvoeren van veranderingen bij organisaties in de zorg. Vaak gaat het daarbij om veranderingen die noodzakelijk zijn vanwege stelselwijzigingen in de financiering.

Als interim-manager word ik snel één met de organisatie, zonder mijn onafhankelijke blik te verliezen. Ik breng in kaart wat er van mij wordt verwacht en kom met een helder plan van aanpak. Bij het uitvoeren van mijn opdracht opereer ik in de lijn en maak ik nadrukkelijk gebruik van de kennis die binnen de organisatie aanwezig is. Na afronding zorg ik voor een goede overdracht, zodat de beoogde veranderingen ook na mijn vertrek beklijven.

Het feit dat ik in het verleden zelf in de zorg heb gewerkt, ervaar ik steeds weer als een voordeel. Ik weet hoe zorgorganisaties werken en zouden moeten werken. Daarbij handel ik vanuit het besef hoe zwaar de menselijke factor in de zorg weegt – en hoe belangrijk het is om mensen in hun kracht te zetten.

De combinatie van een effectieve werkwijze en ruime ervaring verklaart waarschijnlijk mijn succes als verandermanager in de zorg. Daarbij vormt het uitgebreide netwerk dat ik in de loop van de jaren heb opgebouwd een extra pluspunt. Het stelt me bijvoorbeeld in staat andere geschikte collega’s aan te dragen wanneer ik voor een opdracht zelf niet beschikbaar ben.

Diensten

In het kader van verandermanagement lever ik de volgende diensten:

In de praktijk heb ik de  ‘Collegereeks Praktisch Veranderen’ ontwikkeld. Dit is een incompany training ‘Praktisch Verandermanagement’ die volledig op maat wordt geleverd.  Het programma wordt op de situatie van de organisatie toegespitst en omvat een combinatie van praktisch handelen en de laatste (theoretische) kennis op het gebied van verandermanagement. Vraag vrijblijvend informatie op!

Geke Blokzijl

geke half

Ik ben lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Dit lidmaatschap mag voor opdrachtgevers gelden als een gezaghebbend keurmerk.

In mijn werk als verandermanager en coach bij veranderingen ben ik voornamelijk actief in de gezondheidszorg. Mijn oorspronkelijke functie als verpleegkundige is aangevuld met de studies bedrijfskunde (drs.), veranderkunde en bestuurlijk leiderschap.

Curriculum Vitae

2006- heden Zelfstandig gevestigd verandermanager en organisatieadviseur
2004-2006 Directeur/bestuurder bij VVT BV voor Thuiszorg en Kraamzorg Twente
2000-2004 Zelfstandig gevestigd interimmanager en organisatieadviseur
1998-2000 Management consultant KPMG, MG Overheid Non-Profit Den Haag.
1992-1998 Project manager en sociaal verpleegkundige GGD Groningen.
1989-1992 Verpleegkundige in ziekenhuizen en thuiszorg.

Publicaties

‘Onderzoek naar een verheffing van kinkhoest in Sellingen’, Infectieziekten Bulletin jaargang 2, nummer 7, 1991.

‘Gemeentelijk beleid en bestrijding seksueel geweld’ Hoe de Groninger GGD met de gemeenten aan de tafel kwam. Een artikel over preventief beleid seksueel geweld in de provincie Groningen. (GGD Nieuws, december 1998)

Opleidingen

2015-2016 Advance Change Management (ACM), Sioo
2011 Post Ac. Bestuurlijk leiderschap, AOG Groningen.
2010 Post Ac. Verandermanagement, AOG Groningen.
2003-2007 Doctoraal Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
2003 Verandermanagement Forum, Ac.voor ondernemerschap Groningen.
2000-2003 Post HBO Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
1993-1994 PR en Voorlichting, Hanzehogeschool Hogeschool voor Groningen.
1990-1992 HBO-Verpleegkunde, Rijkshogeschool te Groningen.
1985-1988 Inservice A-verpleegkundige, Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.
1983-1985 Laboratorium Onderwijs Medisch, Analistenschool te Groningen.

 

Opdrachtgevers

 • Amstelring, Amsterdam
 • Omring, Hoorn
 • Burg. Van Julsinghatehuis, Delfzijl
 • ViVa!Zorggroep, Heemskerk
 • Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden
 • Quasir, klachtenbemiddeling gezondheidszorg. Meppel
 • Livio, verpleging, verzorging en thuiszorg. Enschede
 • Stichting Philadelphia Zorg, Kruiswerk West Veluwe, Hds, Felixoord en Missiehuis Vrijland
 • Koninklijke Kentalis, landelijke stichting.
 • Thuiszorg het Friese land. Leeuwarden
 • Stichting Thuiszorg Midden Gelderland. Arnhem
 • VVT (Verpleging Verzorging Thuis). Ootmarsum, Hengelo, Almelo
 • Thuiszorg Regio s-Hertogenbosch. Vugth en Vlijmen
 • Stichting Zorgcentra Noordelijk Westerkwartier. Zuidhorn
 • GGD Groningen
 • GGD Drenthe
 • GGD Friesland
 • Stichting Dr. Kuno van Dijk, Groningen en Friesland
 • Medische Opvang Asielzoekers Noord Nederland, Groningen
 • Gemeente Groningen
 • Gemeente Leek
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Platform gehandicapten Groningen
 • Samenwerkingsverband Patiënten en Consumentenorganisaties.
 • STOOM (Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg)

Een beschrijving van de soort opdrachten is op verzoek te verkrijgen.

 

Contact

IMENZO Groningen

M +31 653 202 156
KvK 66296536

g.blokzijl@imenzo.nl   |